Cách tạo chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn với Nginx
Chuyển hướng HTTP là cách để trỏ domain hoặc địa chỉ này sang domain hoặc địa chỉ khác. Có một số loại chuyển hướng khác nhau, mỗi loại có ý nghĩa khác nhau đối với trình duyệt của khách hàng. Hai loại phổ biến nhất là chuyển hướng tạm thời và chuyển hướng vĩnh viễn.
2016-12-19

Cách tạo chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn với Apache
Chuyển hướng HTTP là cách để trỏ domain hoặc địa chỉ này sang domain hoặc địa chỉ khác. Có một số loại chuyển hướng khác nhau, mỗi loại có ý nghĩa khác nhau đối với trình duyệt của khách hàng. Hai loại phổ biến nhất là chuyển hướng tạm thời và chuyển hướng vĩnh viễn.
2016-12-15

Cách di chuyển web root Apache đến một vị trí mới trên Debian 8
Trên Debian 8, web server Apache2 lưu trữ tài liệu của nó trong /var/www/html theo mặc định. Thư mục này nằm trên hệ thống file root cùng với phần còn lại của hệ điều hành. Bạn có thể cần di chuyển tài liệu root đến một vị trí khác, chẳng hạn như một hệ thống file được mount riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn phục vụ nhiều trang web từ cùng một version Apache, việc đặt root tài liệu của mỗi trang web trên dung lượng riêng của nó cho phép bạn mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của một trang web hoặc khách hàng cụ thể.
2016-12-14

Cách thêm module gzip vào Nginx trên Ubuntu 16.04
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-12-02

Cách triển khai ứng dụng web Falcon với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04
Falcon là một khung Python tối thiểu để xây dựng các ứng dụng web. Nó rất phù hợp để xây dựng các API tuân theo phong cách kiến trúc REST . Đó là một khung hiệu suất cao, cấp thấp cố gắng làm ít nhất có thể mà không làm giảm tốc độ phát triển.
2016-11-16

Cơ sở hạ tầng SaltStack: Tạo Salt State cho web server Nginx
SaltStack, hay Salt, là một hệ thống quản lý cấu hình và thực thi từ xa mạnh mẽ được dùng để dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng theo cách có cấu trúc, có thể lặp lại. Trong loạt bài này, ta sẽ trình bày một phương pháp quản lý môi trường phát triển, dàn dựng và production của bạn từ việc triển khai Salt. Ta sẽ sử dụng hệ thống trạng thái Salt để viết và áp dụng các hành động có thể lặp lại. Điều này sẽ cho phép ta phá hủy bất kỳ môi trường nào của ta , an toàn khi biết rằng ta có thể dễ dàng đưa chúng trở lại trực tuyến ở trạng thái giống hệt nhau sau này.
2016-11-07

Cách thêm module log vào Nginx trên Ubuntu 16.04
Quản trị server không chỉ là cấu hình ban đầu của các dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động trơn tru nhất có thể. Một trong những nguồn kiến thức quan trọng nhất đối với administrator là các file log , chứa thông tin về các sự kiện hệ thống.
2016-10-31

Cách thêm module log vào Nginx trên CentOS 7
Quản trị server không chỉ là cấu hình ban đầu của các dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động trơn tru nhất có thể. Một trong những nguồn kiến thức quan trọng nhất đối với administrator là các file log , chứa thông tin về các sự kiện hệ thống.
2016-10-31

Cách thiết lập mod_rewrite cho Apache trên CentOS 7
Apache là một web server module cho phép bạn tùy chỉnh các khả năng của nó bằng cách bật và tắt các module . Điều này cung cấp cho administrator khả năng điều chỉnh chức năng của Apache để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng web của họ.
2016-10-26

Cách di chuyển web root Nginx đến vị trí mới trên Ubuntu 16.04
Trên Ubuntu, theo mặc định, web server Nginx lưu trữ tài liệu của nó trong /var/www/html , thường nằm trên hệ thống file root cùng với phần còn lại của hệ điều hành. Tuy nhiên, đôi khi, rất hữu ích khi di chuyển root tài liệu sang một vị trí khác, chẳng hạn như hệ thống file được mount riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn phân phối nhiều trang web từ cùng một version Nginx, việc đặt root tài liệu của mỗi trang web trên dung lượng riêng của nó cho phép bạn mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của một trang web hoặc khách hàng cụ thể.
2016-07-29

Cách di chuyển web root Apache đến vị trí mới trên Ubuntu 16.04
Trên Ubuntu, theo mặc định, web server Apache2 lưu trữ tài liệu của nó trong /var/www/html , thường nằm trên hệ thống file root với phần còn lại của hệ điều hành. Tuy nhiên, đôi khi, rất hữu ích khi di chuyển root tài liệu sang một vị trí khác, chẳng hạn như hệ thống file được mount riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn phục vụ nhiều trang web từ cùng một version Apache, việc đặt root tài liệu của mỗi người trên dung lượng riêng của nó cho phép bạn mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của một trang web hoặc khách hàng cụ thể.
2016-07-27

Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 16.04
Khi chạy một trang web, thường có những phần của trang web mà bạn muốn hạn chế khách truy cập. Các ứng dụng web có thể cung cấp các phương thức xác thực và ủy quyền của riêng chúng, nhưng bản thân web server cũng được dùng để hạn chế quyền truy cập nếu các phương thức này không đủ hoặc không khả dụng.
2016-07-26

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 16.04
Apache và Nginx là hai web server nguồn mở phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2016-07-06

Cách thiết lập server block Nginx (server ảo) trên Ubuntu 16.04
Khi sử dụng web server Nginx, các khối server (tương tự như server ảo trong Apache) được dùng để đóng gói chi tiết cấu hình và lưu trữ nhiều hơn một domain trên một server duy nhất.
2016-05-19

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 16.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI để chạy ứng dụng và Nginx để hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2016-05-19

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn để chạy ứng dụng và Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2016-05-19

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 16.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-05-18

Cách cung cấp các ứng dụng Django với Apache và mod_wsgi trên Ubuntu 16.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn một cách nhanh chóng. Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-05-17

Cách cung cấp các ứng dụng Django với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 16.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-05-16

Cách mã hóa kết nối Tomcat 8 với Apache hoặc Nginx trên Ubuntu 16.04
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được thiết kế để phục vụ các ứng dụng Java. Thường được sử dụng trong triển khai doanh nghiệp production và cho các nhu cầu ứng dụng nhỏ hơn, Tomcat vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ.
2016-04-29

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 16.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2016-04-21

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 16.04
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt certificate TLS / SSL từ Let's Encrypt trên server Ubuntu 16.04 chạy Apache làm web server .
2016-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách thiết lập server ảo Apache trên Ubuntu 16.04
Web server Apache là cách phổ biến nhất để phục vụ nội dung web trên internet. Nó chiếm hơn một nửa số trang web đang hoạt động trên internet và cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt.
2016-04-21

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc một Reverse Proxy .
2016-04-21

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 Show 151 - 175 of 361