Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi cài đặt web server , thường có các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập. Các ứng dụng web thường cung cấp các phương pháp xác thực và ủy quyền của riêng chúng, nhưng bản thân web server được dùng để hạn chế quyền truy cập nếu các phương thức này không đủ hoặc không khả dụng.
2015-08-10

Cách bảo vệ chống lại DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7
Mô-đun mod_evasive Apache, trước đây được gọi là mod_dosevasive, giúp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DoS, DDoS (Từ chối dịch vụ phân tán) và bạo lực trên web server Apache. Nó có thể cung cấp hành động né tránh trong các cuộc tấn công và báo cáo lạm dụng qua email và cơ sở log hệ thống. Mô-đun hoạt động bằng cách tạo một bảng động nội bộ gồm các địa chỉ IP và URI cũng như từ chối bất kỳ địa chỉ IP đơn lẻ nào từ bất kỳ địa chỉ nào sau đây:
2015-07-30

Cách cài đặt Nginx trên Debian 8
Nginx là một HTTP-server phổ biến thay thế cho Apache2. Nó được dùng như một Reverse Proxy , server thư hoặc web server . Theo khảo sát của Netcraft tính đến tháng 7 năm 2015, Nginx hiện đang nắm giữ 14% thị trường và có xu hướng gia tăng kể từ năm 2007.
2015-07-09

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora 22
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy Fedora nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2015-07-08

Cách lưu trữ nhiều trang web một cách an toàn với Nginx và Php-fpm trên Ubuntu 14.04
Ai cũng biết rằng LEMP (Linux, nginx, MySQL, PHP) cung cấp tốc độ và độ tin cậy chưa từng có để chạy các trang web PHP. Tuy nhiên, các lợi ích khác của ngăn xếp phổ biến này như bảo mật và cách ly ít phổ biến hơn.
2015-07-01

Cách tạo blog bằng Ghost và Nginx trên Ubuntu 14.04
Ghost là một nền tảng blog open-souce , nhẹ (~ 7,5MB) và rất dễ sử dụng. Ghost hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Có rất nhiều chủ đề có sẵn cho Ghost trên Internet, miễn phí cũng như trả phí.
2015-06-28

Cách thiết lập mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 14.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ kích hoạt và tìm hiểu cách quản lý việc ghi lại URL bằng module mod_rewrite của Apache2. Công cụ này cho phép ta viết lại các URL theo cách gọn gàng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã.
2015-06-27

Cách tạo chứng chỉ ECC trên Nginx cho Debian 8
Bài viết này giải thích cách tạo certificate SSL Elliptic Curve Cryptography (ECC) cho Nginx. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có cơ chế mã hóa nhanh hơn để sử dụng trong production .
2015-06-23

Cách cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 7
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ bản và một số cấu hình của version mới nhất của Tomcat 8 trên server CentOS 7 của bạn.
2015-06-19

Cách cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 14.04
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ bản và một số cấu hình của version mới nhất của Tomcat 8 trên server Ubuntu 14.04 của bạn.
2015-06-19

Cách tạo chứng chỉ SSL trên Apache cho Debian 8
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình server Apache được bảo mật bằng certificate SSL. Đến cuối hướng dẫn, bạn sẽ có một server có thể truy cập qua HTTPS.
2015-06-19

Cách cài đặt Apache Tomcat 7 trên CentOS 7 qua Yum
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành.
2015-06-15

Cách nâng cấp Nginx tại chỗ mà không làm rớt kết nối client
Nginx là một web server mạnh mẽ và Reverse Proxy được sử dụng để phục vụ nhiều trang web phổ biến nhất trên thế giới. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách nâng cấp file thi hành Nginx tại chỗ mà không làm mất kết nối client .
2015-06-15

Cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04
Apache là web server phổ biến nhất trên thế giới. Nó được hỗ trợ tốt, nhiều tính năng và linh hoạt. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04.
2015-06-09

Cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7
Apache là web server phổ biến nhất trên thế giới. Nó được hỗ trợ tốt, nhiều tính năng và linh hoạt. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7.
2015-06-09

Cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04
Nginx là một web server hiệu suất cao có khả năng cung cấp nội dung một cách linh hoạt và mạnh mẽ. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04.
2015-06-05

Cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7
Nginx là một web server hiệu suất cao có khả năng cung cấp nội dung một cách linh hoạt và mạnh mẽ. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7.
2015-06-05

Cách thiết lập ModSecurity với Apache trên Ubuntu 14.04 và Debian 8
ModSecurity là một firewall ứng dụng web miễn phí (WAF) hoạt động với Apache, Nginx và IIS. Nó hỗ trợ công cụ luật linh hoạt để thực hiện các hoạt động đơn giản và phức tạp và đi kèm với Bộ luật cốt lõi (CRS) có các luật cho việc đưa vào SQL, tập lệnh trang web chéo, Trojan, tác nhân user xấu, chiếm quyền điều khiển phiên và nhiều cách khai thác khác. Đối với Apache, nó được tải như một module bổ sung giúp dễ dàng cài đặt và cấu hình.
2015-06-05

Triển khai ứng dụng Rails trên Ubuntu 14.04 với Capistrano, Nginx và Puma
Rails là một khung ứng dụng web open-souce được viết bằng Ruby. Nó tuân theo triết lý của Công ước về cấu hình bằng cách đưa ra các giả định có cách làm việc 'tốt nhất'. Điều này cho phép bạn viết ít mã hơn trong khi vẫn hoàn thành nhiều công việc hơn mà không cần phải duyệt qua các file cấu hình vô tận.
2015-06-03

Cách chạy trang web Django với Apache, mod_wsgi và MySQL trên FreeBSD 10.1
Bài viết này hướng dẫn bạn cách triển khai một ứng dụng web bằng Django, khuôn khổ Python phổ biến. Vẻ đẹp của việc phát triển với các khuôn khổ web phổ biến là rất nhiều công việc lặp đi lặp lại đã được thực hiện cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc xây dựng trang web của bạn .
2015-05-29

Cách chuyển hướng www thành không có www bằng Apache trên Ubuntu 14.04
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách chuyển hướng www thành không có www bằng Apache trên CentOS 7
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách chuyển hướng www sang không có www với Nginx trên CentOS 7
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách chuyển hướng www thành không có www với Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách thiết lập server Apache, MySQL và Python (LAMP) mà không cần khung trên Ubuntu 14.04
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt một server với Python 3, MySQL và Apache2 mà không cần đến sự trợ giúp của một khuôn khổ. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có đầy đủ khả năng chạy hệ thống đầu tiên vào production .
2015-04-29

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 Show 201 - 225 of 361