Cách sử dụng Traefik v2 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt một Reverse Proxy . Điều này là do bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-30
Cách xử lý định tuyến trong ứng dụng React với React Router
Trong
React , bộ định tuyến giúp tạo và chuyển giữa các URL khác nhau tạo nên ứng dụng web của bạn. Chúng cho phép user của bạn di chuyển giữa cácthành phần của ứng dụng trong khi vẫn duy trì trạng thái user và có thể cung cấp các URL duy nhất cho các thành phần này để giúp chúng dễ chia sẻ hơn. Với bộ định tuyến, bạn có thể cải thiện trải nghiệm user của ứng dụng bằng cách đơn giản hóa việc chuyển trang web.
2020-10-29
Cách tạo Server Ebook trên Ubuntu 18.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27
Cách tạo server Ebook calibre trên Ubuntu 20.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 139 Show 1 - 20 of 2775