Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên server Ubuntu 18.04
Trong khi nhiều user cần chức năng của hệ thống database như MySQL, việc tương tác với hệ thống chỉ từ client dòng lệnh MySQL yêu cầu sự quen thuộc với ngôn ngữ SQL, vì vậy nó có thể không phải là giao diện ưa thích đối với một số người.
2019-04-18

Cách cài đặt và cấu hình Zabbix để giám sát an toàn server từ xa trên Ubuntu 18.04
Zabbix là phần mềm giám sát open-souce cho các mạng và ứng dụng. Nó cung cấp khả năng giám sát thời gian thực của hàng nghìn chỉ số được thu thập từ server , máy ảo, thiết bị mạng và ứng dụng web. Các chỉ số này có thể giúp bạn xác định tình trạng hiện tại của cơ sở hạ tầng CNTT và phát hiện các vấn đề với các thành phần phần cứng hoặc phần mềm trước khi khách hàng phàn nàn. Thông tin hữu ích được lưu trữ trong database để bạn có thể phân tích dữ liệu theo thời gian và cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp hoặc lập kế hoạch nâng cấp thiết bị của bạn .
2019-04-18

Cách cài đặt Anaconda trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
Được thiết kế cho quy trình công việc học máy và khoa học dữ liệu, Anaconda là trình quản lý gói open-souce , trình quản lý môi trường và phân phối ngôn ngữ lập trình Python và R.
2019-04-18

Cách cài đặt Phân phối Python Anaconda trên Ubuntu 18.04
Được thiết kế cho quy trình công việc học máy và khoa học dữ liệu, Anaconda là trình quản lý gói open-souce , trình quản lý môi trường và phân phối ngôn ngữ lập trình Python và R. Nó thường được sử dụng để xử lý dữ liệu quy mô lớn, tính toán khoa học và phân tích dự đoán.
2019-04-18

Cách cài đặt Go và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên Ubuntu 18.04
Go là một ngôn ngữ lập trình được sinh ra từ sự thất vọng của Google. Các nhà phát triển liên tục phải chọn một ngôn ngữ thực thi hiệu quả nhưng mất nhiều thời gian để biên dịch hoặc chọn một ngôn ngữ dễ lập trình nhưng chạy không hiệu quả trong quá trình production . Go được thiết kế để có cùng lúc cả ba: biên dịch nhanh, dễ lập trình và thực thi hiệu quả trong quá trình production .
2019-04-09

Cách backup thư mục lớn với Unison trên Ubuntu 16.04
Unison là một công cụ đồng bộ hóa file open-souce . Nó rất hiệu quả trong việc backup repodata lớn mà chỉ có một số file được thêm vào hoặc cập nhật. Tình huống này xảy ra, chẳng hạn như server file Samba của công ty hoặc server email.
2019-04-08

Cách kiểm tra database PostgreSQL với InSpec trên Ubuntu 18.04
InSpec là một khung kiểm tra tự động, open-souce để kiểm tra và đánh giá hệ thống của bạn nhằm đảm bảo tuân theo các yêu cầu về tích hợp, bảo mật và các yêu cầu policy khác. Các nhà phát triển có thể kiểm tra trạng thái thực tế của cơ sở hạ tầng và ứng dụng của họ so với trạng thái đích bằng cách sử dụng mã InSpec.
2019-04-02

Cách cài đặt và sử dụng TensorFlow trên Ubuntu 18.04
TensorFlow là phần mềm học máy open-souce được sử dụng để đào tạo mạng thần kinh. Các mạng thần kinh củaensorFlow được thể hiện dưới dạng biểu đồ stream dữ liệu trạng thái . Mỗi nút trong biểu đồ đại diện cho các hoạt động được thực hiện bởi mạng nơron trên mảng nhiều chiều. Các mảng đa chiều này thường được gọi là "tensors", do đó có tên là TensorFlow.
2019-03-20

Cách thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Metricbeat trên Ubuntu 18.04
Metricbeat , là một trong số các Beats giúp gửi nhiều loại dữ liệu server khác nhau đến server Elastic Stack , là một trình gửi dữ liệu nhẹ, sau khi được cài đặt trên server của bạn, định kỳ thu thập số liệu thống kê CPU và bộ nhớ trên toàn hệ thống và mỗi quá trình và gửi dữ liệu trực tiếp đến việc triển khai Elasticsearch của bạn. Người gửi hàng này thay thế Topbeat trước đó trong version 5.0 của Elastic Stack.
2019-03-15

Cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 18.04
ClickHouse là database phân tích hướng cột open-souce được tạo bởi Yandex cho OLAP và các trường hợp sử dụng dữ liệu lớn. Hỗ trợ xử lý truy vấn thời gian thực của ClickHouse làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu kết quả phân tích dưới giây. Ngôn ngữ truy vấn của ClickHouse là một phương ngữ của SQL cho phép khả năng truy vấn khai báo mạnh mẽ đồng thời cung cấp sự quen thuộc và đường cong học tập nhỏ hơn cho user cuối.
2019-03-11

Cách cấu hình xác thực đa yếu tố trên Ubuntu 18.04
Xác thực hai yếu tố (2FA) là phương thức xác thực yêu cầu nhập nhiều thông tin để đăng nhập thành công vào account hoặc thiết bị. Ngoài việc nhập kết hợp tên user và password , 2FA yêu cầu user nhập một phần thông tin bổ sung như mật khẩu dùng một lần (OTP), chẳng hạn như mã xác minh gồm sáu chữ số.
2019-02-28

Cách thiết lập ứng dụng CakePHP với LAMP trên Ubuntu 18.04
CakePHP là một khung công tác web PHP phổ biến và giàu tính năng. Nó giải quyết nhiều vấn đề phổ biến trong phát triển web, chẳng hạn như tương tác với database , bảo vệ chống lại việc tiêm SQL và tạo mã chế độ xem. Nó tuân theo mô hình model-view-controller (MVC), phân tách các phần khác nhau của ứng dụng, cho phép các nhà phát triển làm việc song song trên các phần khác nhau của ứng dụng một cách hiệu quả. Nó cũng cung cấp tính năng bảo mật và xác thực tích hợp. Để tạo một ứng dụng database cơ bản là một quá trình liền mạch, điều này làm cho CakePHP hữu ích cho việc tạo mẫu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng CakePHP để tạo các ứng dụng web được phát triển đầy đủ để triển khai.
2019-02-22

Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên Ubuntu 18.04
Python là một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và đa năng có thể được tận dụng cho nhiều trường hợp sử dụng, với thế mạnh về lập trình kịch bản, tự động hóa, phân tích dữ liệu, học máy và phát triển back-end. Được xuất bản lần đầu vào năm 1991 với tên lấy cảm hứng từ group hài Monty Python của Anh, group phát triển muốn biến Python trở thành một ngôn ngữ thú vị để sử dụng. Nhanh chóng để cài đặt và được viết theo phong cách tương đối đơn giản với phản hồi ngay lập tức về lỗi, Python là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu cũng như các nhà phát triển có kinh nghiệm. Python 3 là version mới nhất của ngôn ngữ và được coi là tương lai của Python.
2019-02-22

Cách đặt quota hệ thống tệp trên Ubuntu 18.04
Quota được sử dụng để giới hạn dung lượng đĩa mà user hoặc group có thể sử dụng trên hệ thống file . Nếu không có giới hạn như vậy, user có thể làm đầy đĩa của máy và gây ra sự cố cho user và dịch vụ khác.
2019-02-21

Cách thực hiện kiểm tra liên tục các vai trò không thể phục hồi bằng Molecule và Travis CI trên Ubuntu 18.04
Ansible là một công cụ quản lý cấu hình không cần tác nhân sử dụng các mẫu YAML để xác định danh sách các việc được thực hiện trên server . Trong Ansible, role là một tập hợp các biến, nhiệm vụ, file , mẫu và module được sử dụng cùng nhau để thực hiện một chức năng đơn lẻ, phức tạp.
2019-02-01

Cách triển khai một ứng dụng PHP với Kubernetes trên Ubuntu 16.04
Kubernetes là một hệ thống điều phối containers open-souce . Nó cho phép bạn tạo, cập nhật và mở rộng các containers mà không cần lo lắng về thời gian chết.
2019-01-18

Cách đảm bảo chất lượng mã bằng SonarQube trên Ubuntu 18.04
Chất lượng mã là một ước tính về mức độ hữu ích và có thể bảo trì của một đoạn mã cụ thể. Mã chất lượng sẽ làm cho nhiệm vụ duy trì và mở rộng ứng dụng của bạn dễ dàng hơn. Nó giúp đảm bảo ít lỗi hơn được đưa ra khi bạn áp dụng các thay đổi cần thiết trong tương lai.
2019-01-11

Cách thiết lập thủ công server Prisma trên Ubuntu 18.04
Prisma là lớp dữ liệu thay thế các công cụ lập bản đồ quan hệ đối tượng (ORM) truyền thống trong ứng dụng của bạn. Cung cấp hỗ trợ cho cả việc xây dựng server GraphQL cũng như API REST, Prisma đơn giản hóa việc truy cập database với trọng tâm là an toàn kiểu và cho phép di chuyển database khai báo . An toàn kiểu giúp giảm thiểu lỗi mã tiềm ẩn và sự không nhất quán, trong khi di chuyển database khai báo cho phép bạn lưu trữ mô hình dữ liệu của bạn trong kiểm soát version . Các tính năng này giúp các nhà phát triển giảm bớt thời gian tập trung vào việc cài đặt quy trình truy cập database , di chuyển và quản lý dữ liệu.
2019-01-11

Cách thiết lập registry Docker riêng trên Ubuntu 18.04
Docker Registry là một ứng dụng quản lý việc lưu trữ và cung cấp containers images Docker. Cơ quan đăng ký tập trung containers images và giảm thời gian xây dựng cho các nhà phát triển. Docker image đảm bảo cùng một môi trường thời gian chạy thông qua ảo hóa, nhưng việc xây dựng hình ảnh có thể đòi hỏi đầu tư thời gian đáng kể. Ví dụ: thay vì cài đặt các gói và phụ thuộc riêng biệt để sử dụng Docker, các nhà phát triển có thể download hình ảnh nén từ register có chứa tất cả các thành phần cần thiết. Hơn nữa, các nhà phát triển có thể tự động đẩy hình ảnh vào register bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp liên tục, chẳng hạn như TravisCI , để cập nhật hình ảnh liền mạch trong quá trình production và phát triển.
2019-01-07

Cách cài đặt và bảo mật Memcached trên Ubuntu 18.04
Hệ thống bộ nhớ đệm đối tượng bộ nhớ như Memcached có thể tối ưu hóa hiệu suất database back-end bằng cách tạm thời lưu trữ thông tin trong bộ nhớ, giữ lại các bản ghi được yêu cầu thường xuyên hoặc gần đây. Bằng cách này, chúng giảm số lượng yêu cầu trực tiếp đến database của bạn.
2019-01-04

Cách cài đặt và cấu hình Apache ZooKeeper Cluster trên Ubuntu 18.04
Apache ZooKeeper là phần mềm open-souce cho phép điều phối phân tán linh hoạt và có độ tin cậy cao. Nó thường được sử dụng trong các hệ thống phân tán để quản lý thông tin cấu hình, dịch vụ đặt tên, đồng bộ hóa phân tán, túc số và trạng thái. Ngoài ra, các hệ thống phân tán dựa vào ZooKeeper để thực hiện đồng thuận, bầu cử lãnh đạo và quản lý group .
2019-01-03

Cách thiết lập triển khai nhiều node với Rancher 2.1, Kubernetes và Docker Machine trên Ubuntu 18.04
Rancher là một nền tảng quản lý containers open-souce phổ biến. Được phát hành vào đầu năm 2018, Rancher 2.X hoạt động trên Kubernetes và đã kết hợp các công cụ mới như quản lý đa cụm và các đường ống CI tích hợp sẵn. Ngoài các công cụ triển khai đơn giản, khả năng mở rộng và bảo mật nâng cao đã có trong Kubernetes, Rancher cung cấp giao diện user đồ họa giúp quản lý các containers dễ dàng hơn. Thông qua GUI của Rancher, user có thể quản lý bí mật, xử lý an toàn các role và quyền, chia tỷ lệ các node và group cũng như cài đặt bộ cân bằng tải và dung lượng mà không cần đến công cụ dòng lệnh hoặc các file YAML phức tạp.
2019-01-03

Cách backup, nhập và di chuyển dữ liệu Apache Kafka của bạn trên Ubuntu 18.04
Backup dữ liệu Apache Kafka của bạn là một thực tiễn quan trọng sẽ giúp bạn khôi phục sau khi mất dữ liệu ngoài ý muốn hoặc dữ liệu xấu được thêm vào cụm do lỗi user . Kết xuất dữ liệu của dữ liệu cụm và chủ đề là một cách hiệu quả để thực hiện backup và phục hồi.
2018-12-20

Cách thiết lập database từ xa để tối ưu hóa hiệu suất trang web với MySQL trên Ubuntu 18.04
Khi ứng dụng hoặc trang web phát triển, có thể đến lúc bạn phát triển hơn cài đặt server hiện tại của bạn . Nếu bạn đang lưu trữ web server và chương trình backend database của bạn trên cùng một máy, có thể là ý kiến hay khi tách hai chức năng này ra để mỗi chức năng có thể hoạt động trên phần cứng của riêng mình và chia sẻ tải đáp ứng yêu cầu của khách truy cập.
2018-11-28

Cách thiết lập notebook Jupyter với Python 3 trên Ubuntu 18.04
Một ứng dụng web open-souce , Jupyter Notebook cho phép bạn tạo và chia sẻ mã tương tác, hình ảnh hóa, v.v. Công cụ này được dùng với một số ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, Julia, R, Haskell và Ruby. Nó thường được sử dụng để làm việc với dữ liệu, mô hình thống kê và học máy.
2018-11-28

... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37 Show 226 - 250 of 919