Cách tối ưu hóa các truy vấn và bảng trong MySQL và MariaDB trên VPS
MySQL và MariaDB là những lựa chọn phổ biến cho các hệ quản trị database . Cả hai đều sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để nhập và truy vấn dữ liệu.
2013-11-11

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Debian 7
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy VPS. Từ viết tắt bao gồm Linux (L), MySQL (M) và PHP (P) của LAMP truyền thống hơn, nhưng chuyển đổi Apache cho Nginx (phát âm là engine x).
2013-10-31

Cách bảo mật sao chép MySQL bằng SSH trên VPS
Việc cấu hình sao chép MySQL để lại cổng 3306 mở với Internet và dữ liệu giữa các server sao chép không được mã hóa. Sử dụng tunnel SSH dữ liệu sao chép MySQL có thể được chuyển qua kết nối SSH. Phương pháp này không cần bất kỳ cổng bổ sung nào để mở trong firewall
2013-09-18

Cách cài đặt Linux, Lighttpd, MySQL và PHP5 (LLMP Stack) trên CentOS 6
Lighttpd là một web server open-souce ban đầu được viết bởi Jan Kneschke để thay thế cho Apache, nó có bộ nhớ thấp và nhiều trang web như YouTube và Wikimedia chạy các server Lighttpd.
2013-08-30

Cách tạo và quản lý database trong MySQL và MariaDB trên server cloud
MySQL và MariaDB là gì? MySQL và MariaDB là hệ quản trị database quan hệ. Những công cụ này được dùng trên server VPS của bạn để quản lý dữ liệu từ nhiều chương trình khác nhau. Cả hai đều triển khai các dạng của ngôn ngữ truy vấn SQL và đều được dùng trên server cloud .
2013-07-29

Cách thực hiện các truy vấn cơ bản trong MySQL và MariaDB trên server cloud
MySQL và MariaDB là hệ quản trị database quan hệ. Những công cụ này được dùng trên server VPS của bạn để quản lý dữ liệu từ nhiều chương trình khác nhau. Cả hai đều triển khai các dạng của ngôn ngữ truy vấn SQL và đều được dùng trên server cloud .
2013-07-29

Cách cài đặt Etherpad cho Sản xuất với Node.js và MySQL trên VPS
Etherpad là một công cụ cộng tác đa user trong thời gian thực, chủ yếu để phát triển chương trình và thiết kế web. Trong hướng dẫn này, ta sẽ tập trung vào việc chạy Etherpad trên VPS CentOS 6.4 ( server cloud )
2013-07-26

Cách bảo mật database MySQL và MariaDB trong VPS Linux
Có nhiều cách triển khai của ngôn ngữ database SQL có sẵn trên các hệ thống giống như Linux và Unix. MySQL và MariaDB là hai tùy chọn phổ biến để triển khai database quan hệ trong môi trường server .
2013-07-23

Chuyển sang MariaDB từ MySQL
Arch Linux gần đây đã đặt MariaDB cài đặt MySQL mặc định trong bản phân phối của họ và đã khuyến nghị tất cả user nâng cấp lên nó. Vào tháng 4, Wikipedia thông báo rằng họ đã chuyển wikipedias tiếng Anh và tiếng Đức của bạn sang chạy trên MariaDB. Fedora 19 có MariaDB làm database SQL mặc định của họ.
2013-07-18

Cách thiết lập ProFTPD với MySQL Backend trên Ubuntu 12.10
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt kỹ ProFTPD trên Ubuntu với phần backend MySQL cho user và group .
2013-04-09

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy Fedora nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-06

Cách cài đặt (LEMP) nginx, MySQL, PHP stack trên Arch Linux
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy Arch Linux nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-02

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Debian
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì virtual server đã chạy Debian nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-10-04

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Arch Linux
LAMP stack là một group phần mềm nguồn mở được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Arch Linux sử dụng trình cài đặt Pacman mạnh mẽ có thể download tất cả các gói yêu cầu mới nhất cho mỗi chương trình bằng một lệnh.
2012-09-07

Cách di chuyển database MySQL giữa hai server
Việc chuyển database giữa các server riêng ảo có thể được thực hiện bằng SCP (Bản sao Bảo mật), một phương pháp sao chép các file có nguồn root từ SSH Shell. Lưu ý , bạn cần biết password của cả hai server ảo.
2012-08-09

Cách thiết lập Master Slave Replication trong MySQL
Nhân bản MySQL là một quá trình cho phép bạn dễ dàng duy trì nhiều bản sao của một dữ liệu MySQL bằng cách sao chép chúng tự động từ một database chính sang database phụ.
2012-07-25

Cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 6
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-06-13

Cách nhập và xuất database và đặt lại mật khẩu gốc trong MySQL
MySQL is a powerful database management system used for organizing and retrieving data. This tutorial explains how to import and export MySQL databases and how to reset a root MySQL password
2012-06-12

Hướng dẫn MySQL Cơ bản
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu. Đây là một chương trình rất mạnh mẽ với nhiều tính linh hoạt — hướng dẫn này sẽ cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhất về MySQL
2012-06-12

Hướng dẫn MySQL Cơ bản
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu. Đây là một chương trình rất mạnh mẽ với nhiều tính linh hoạt — hướng dẫn này sẽ cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhất về MySQL
2012-06-12

Cách cài đặt Rails, Apache và MySQL trên Ubuntu với Passenger
Cài đặt Ruby on Rails và MySQL trên virtual server apache là bước đầu tiên để đưa các ứng dụng Ruby hoạt động và trực tuyến. Ba trình cài đặt hữu ích làm cho nhiệm vụ xây dựng server này dễ dàng hơn bao giờ hết.
2012-06-01

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 6
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-05-22

1 2 3 4 5 Show 101 - 122 of 122