Cách backup database MySQL vào lưu trữ đối tượng với Percona trên Ubuntu 16.04
Database thường lưu trữ một số thông tin có giá trị nhất trong cơ sở hạ tầng của bạn. Do đó, điều quan trọng là phải có các bản backup tin cậy để đề phòng mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi phần cứng.
2017-10-19

Cách cài đặt Lighttpd với MySQL và PHP trên FreeBSD 11.0
Lighttpd là một web server open-souce , nhẹ được tối ưu hóa cho môi trường tốc độ cao trong khi vẫn giữ mức sử dụng tài nguyên thấp. Nó là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho các web server thường được sử dụng là Nginx và Apache. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và cấu hình Lighttpd trên server chạy FreeBSD 11.0. Bạn cũng thêm MySQL và PHP vào web server Lighttpd mới của bạn để bạn có thể phục vụ các ứng dụng web cũng như nội dung tĩnh.
2017-09-18

Cách cấu hình backup MySQL với Percona XtraBackup trên Ubuntu 16.04
Database thường lưu trữ một số thông tin có giá trị nhất trong cơ sở hạ tầng của bạn. Do đó, điều quan trọng là phải có các bản backup tin cậy để đề phòng mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi phần cứng.
2017-08-30

Cách thiết lập database từ xa để tối ưu hóa hiệu suất trang web với MySQL trên Ubuntu 16.04
Khi ứng dụng hoặc trang web phát triển, bạn có thể đến một thời điểm mà bạn đã phát triển hơn cài đặt server hiện tại của bạn . Nếu bạn đang lưu trữ web server và chương trình backend database của bạn trên cùng một máy, có thể là ý kiến hay khi tách hai chức năng này ra để mỗi chức năng có thể hoạt động trên phần cứng của riêng mình và chia sẻ tải đáp ứng yêu cầu của khách truy cập.
2017-06-05

Cách cấu hình sao chép nhóm MySQL trên Ubuntu 16.04
Bản sao MySQL phản chiếu dữ liệu và hoạt động từ database này sang database khác một cách tin cậy . Sao chép thông thường liên quan đến một server chính được cấu hình để chấp nhận các hoạt động ghi database với các server thứ cấp sao chép và áp dụng các hành động từ log của server chính vào tập dữ liệu của riêng chúng. Các server phụ này được dùng để đọc, nhưng thường không thể thực hiện ghi dữ liệu.
2017-04-13

Cách cài đặt MySQL mới nhất trên Ubuntu 16.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce nổi bật được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho nhiều ứng dụng phổ biến. MySQL là M trong ngăn xếp LAMP , một tập hợp phần mềm open-souce thường được sử dụng bao gồm Linux, web server Apache và ngôn ngữ lập trình PHP.
2017-04-06

Cách cấu hình SSL / TLS cho MySQL trên Ubuntu 16.04
MySQL là hệ quản trị database quan hệ nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Các trình quản lý gói hiện đại đã giảm bớt một số khó khăn trong việc chạy MySQL, nhưng vẫn còn một số cấu hình cần được thực hiện sau khi cài đặt. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cần dành thêm thời gian là bảo mật.
2017-03-20

Cách Import, Export database trong MySQL hoặc MariaDB
Có thể Import và Export database của bạn là một kỹ năng quan trọng cần có. Bạn có thể sử dụng kết xuất dữ liệu cho mục đích backup và phục hồi, cho phép bạn khôi phục các bản sao cũ hơn của database của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để di chuyển dữ liệu sang server hoặc môi trường phát triển mới.
2016-12-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP Stack) trên Debian 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-12-20

Cách thay đổi thư mục dữ liệu MySQL sang vị trí mới trên CentOS 7
Database phát triển theo thời gian, đôi khi tăng thêm dung lượng trên hệ thống file . Bạn cũng có thể xảy ra tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng một phân vùng với phần còn lại của hệ điều hành. RAID, lưu trữ khối mạng và các thiết bị khác có thể cung cấp khả năng dự phòng và các tính năng mong muốn khác. Cho dù bạn đang bổ sung thêm dung lượng, đánh giá các cách để tối ưu hóa hiệu suất hoặc tìm cách tận dụng các tính năng lưu trữ khác, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển lại folder dữ liệu của MySQL.
2016-12-19

Cách thay đổi thư mục dữ liệu MySQL sang vị trí mới bằng cách sử dụng liên kết biểu tượng
Database phát triển theo thời gian, đôi khi tăng thêm dung lượng trên hệ thống file . Bạn cũng có thể xảy ra tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng một phân vùng với phần còn lại của hệ điều hành. RAID, lưu trữ khối mạng và các thiết bị khác có thể cung cấp khả năng dự phòng và các tính năng mong muốn khác.
2016-12-02

Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LEMP (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó sử dụng database quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản lý dữ liệu của nó.
2016-12-01

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó sử dụng database quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản lý dữ liệu của nó.
2016-11-23

Cách kết nối với server MySQL từ xa bằng MySQL Workbench
Server database của bạn chứa các bảng chứa đầy dữ liệu quan trọng. Truy vấn dữ liệu này bằng đồ thị trên máy tính local của bạn là cách dễ nhất để tương tác với database của bạn.
2016-10-21

Cách cấu hình một cụm Galera với MySQL 5.6 trên Ubuntu 16.04
Phân cụm bổ sung tính khả dụng cao cho database của bạn bằng cách phân phối các thay đổi trên các server khác nhau. Trong trường hợp một trong các version không thành công, các version khác đã có sẵn để tiếp tục phục vụ.
2016-09-02

Cách di chuyển thư mục dữ liệu MySQL đến vị trí mới trên Ubuntu 16.04
Database phát triển theo thời gian, đôi khi tăng thêm dung lượng trên hệ thống file . Bạn cũng có thể xảy ra tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng một phân vùng với phần còn lại của hệ điều hành. RAID, lưu trữ khối mạng và các thiết bị khác có thể cung cấp khả năng dự phòng và các tính năng mong muốn khác. Cho dù bạn đang bổ sung thêm dung lượng, đánh giá các cách để tối ưu hóa hiệu suất hoặc tìm cách tận dụng các tính năng lưu trữ khác, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển lại folder dữ liệu của MySQL.
2016-07-21

Cách tạo một cụm MySQL nhiều node trên Ubuntu 16.04
MySQL cluster là một công nghệ phần mềm cung cấp tính khả dụng và thông lượng cao. Nếu bạn đã quen thuộc với các công nghệ cluster khác, bạn sẽ thấy MySQL cluster tương tự như chúng. Tóm lại, có một hoặc nhiều nút quản lý điều khiển các node dữ liệu (nơi dữ liệu được lưu trữ). Sau khi tham khảo ý kiến với nút quản lý, các client (máy khách MySQL, server hoặc API root ) kết nối trực tiếp với các node dữ liệu.
2016-06-17

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 16.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2016-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 14.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó sử dụng database quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản lý dữ liệu của nó.
2016-03-08

Cơ sở hạ tầng SaltStack: Tạo Salt States cho server database MySQL
SaltStack, hay Salt, là một hệ thống quản lý cấu hình và thực thi từ xa mạnh mẽ được dùng để dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng theo cách có cấu trúc, có thể lặp lại. Trong loạt bài này, ta sẽ trình bày một phương pháp quản lý môi trường phát triển, dàn dựng và production của bạn từ việc triển khai Salt. Ta sẽ sử dụng hệ thống trạng thái Salt để viết và áp dụng các hành động có thể lặp lại. Điều này sẽ cho phép ta phá hủy bất kỳ môi trường nào của ta , an toàn khi biết rằng ta có thể dễ dàng đưa chúng trở lại trực tuyến ở trạng thái giống hệt nhau sau này.
2015-10-05

Cách sử dụng Mytop để theo dõi hiệu suất MySQL
Mytop là một công cụ dòng lệnh open-souce được sử dụng để theo dõi hiệu suất của MySQL. Nó được lấy cảm hứng từ công cụ giám sát hệ thống Linux có tên hàng đầu và giống với công cụ này về giao diện. Mytop kết nối với server MySQL và chạy định kỳ danh sách xử lý show processlistshow global status các lệnh show global status . Sau đó, nó tóm tắt thông tin ở một định dạng hữu ích. Sử dụng mytop, ta có thể theo dõi (trong thời gian thực) các stream , truy vấn và thời gian hoạt động của MySQL cũng như xem user nào đang chạy truy vấn trên database nào, truy vấn chậm, v.v. Tất cả thông tin này được dùng để tối ưu hóa hiệu suất server MySQL.
2015-08-27

Cách thêm truy vấn NoSQL vào MySQL với memcached trên Ubuntu 14.04
Ý tưởng chung về việc sử dụng memcached và triển khai server độc lập của nó với MySQL đã được mô tả trong nhiều bài viết hay, chẳng hạn như bài Cách cài đặt và sử dụng Memcache trên Ubuntu 14.04 . Tuy nhiên, memcached như một server độc lập hoạt động như một trung gian phía trước lớp truy cập client MySQL và chỉ quản lý thông tin trong bộ nhớ mà không có tùy chọn để lưu trữ liên tục. Điều này làm cho nó phù hợp với các việc như lưu vào bộ nhớ đệm kết quả của các truy vấn MySQL trùng lặp. Điều này tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất của các trang web bận rộn.
2015-07-31

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora 22
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy Fedora nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2015-07-08

1 2 3 4 5 Show 51 - 75 of 122