Cách cài đặt và cấu hình Neo4j trên Ubuntu 20.04
Neo4j là database đồ thị ghi lại mối quan hệ giữa các node dữ liệu, trong khi database quan hệ truyền thống sử dụng các hàng và cột để lưu trữ và cấu trúc dữ liệu. Vì mỗi nút lưu trữ các tham chiếu đến tất cả các node khác mà nó được kết nối, Neo4j có thể mã hóa và truy vấn các mối quan hệ phức tạp với chi phí tối thiểu.
2020-09-15

Cách cài đặt và sử dụng GoAccess Web Log Analyzer trên Ubuntu 20.04
GoAccess là một công cụ để theo dõi log web server trong thời gian thực. Nó được viết bằng C và sử dụng thư viện ncurses phổ biến cho giao diện console của nó, có thể được truy cập trực tiếp từ dòng lệnh.
2020-09-15

Cách tạo server Ebook tầm cỡ trên Ubuntu 14.04
Calibre là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí.
2020-09-11

Cách cài đặt Webmin trên Ubuntu 20.04
Webmin là một console web hiện đại cho phép bạn quản trị server Linux của bạn thông qua giao diện dựa trên trình duyệt. Với Webmin, bạn có thể quản lý account user , cấu hình cài đặt DNS và thay đổi cài đặt cho các gói phổ biến một cách nhanh chóng.
2020-08-26

Cách thiết lập môi trường JupyterLab trên Ubuntu 18.04
JupyterLab là một giao diện user có nhiều tính năng giúp user , đặc biệt là trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu và AI, dễ dàng thực hiện các việc của họ. Môi trường JupyterLab cung cấp thiết kế lại tập trung vào năng suất của Notebook Jupyter . Nó giới thiệu các công cụ như trình xem HTML và trình xem CSV tích hợp cùng với các tính năng hợp nhất một số tính năng riêng biệt của Notebook Jupyter trên cùng một màn hình.
2020-08-26

Cách lưu trữ trang web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04
Cloudflare là một dịch vụ nằm giữa khách truy cập và server của chủ sở hữu trang web, hoạt động như một Reverse Proxy cho các trang web. Cloudflare cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN), cũng như giảm thiểu DDoS và dịch vụ server domain phân tán.
2020-08-17

Cách lưu trữ trang web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 18.04
Cloudflare là một dịch vụ nằm giữa khách truy cập và server của chủ sở hữu trang web, hoạt động như một Reverse Proxy cho các trang web. Cloudflare cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN), cũng như giảm thiểu DDoS và dịch vụ server domain phân tán.
2020-08-16

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Ubuntu 18.04
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-07

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 18.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2020-08-06

Cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 18.04
Node.js là một nền tảng JavaScript để lập trình mục đích chung cho phép user xây dựng các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng JavaScript trên cả front và backend, Node.js làm cho sự phát triển nhất quán và mount hơn .
2020-08-06

Cách truy cập từ xa các ứng dụng GUI bằng Docker và Caddy trên Ubuntu 20.04
Ngay cả với sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ cloud , nhu cầu chạy các ứng dụng root vẫn tồn tại.
2020-08-04

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-07-31

Cách cấu hình truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-07-31

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-07-31

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách thiết lập Mattermost trên Ubuntu 20.04
Mattermost là một nền tảng cộng tác và nhắn tin open-souce được tạo ra với tính bảo mật và khả năng cấu hình cung cấp chức năng tương đương với Discord hoặc Slack . Nó cung cấp tính năng nhắn tin group , phân stream và một-một, lịch sử tìm kiếm không giới hạn và khả năng chia sẻ file , ủy quyền hai yếu tố và thông báo. Mattermost cũng cung cấp webhook và tích hợp bot để tùy chỉnh thêm. Nó có thể truy cập từ mọi loại thiết bị hiện đại do giao diện web đáp ứng và các ứng dụng di động chuyên dụng.
2020-07-29

Làm thế nào để quản lý OpenSSH trên Ubuntu 18.04
Server Linux thường được quản lý từ xa bằng SSH bằng cách kết nối với server OpenSSH , đây là phần mềm server SSH mặc định được sử dụng trong Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD và hầu hết các hệ thống dựa trên Linux / BSD khác.
2020-07-28

Cách sử dụng Discord Webhooks để nhận thông báo về trạng thái trang web của bạn trên Ubuntu 18.04
Khi bạn có các trang web quan trọng, bạn cần biết khi nào chúng gặp sự cố nào để bạn có thể khắc phục chúng trước khi có tác động đến user của bạn . Một cách để nhận thông báo là cài đặt cảnh báo thông qua hệ thống trò chuyện dựa trên văn bản.
2020-07-27

Cách cài đặt và cấu hình Postfix làm server SMTP chỉ gửi trên Ubuntu 20.04
Postfix là một đại lý chuyển thư (MTA), một ứng dụng được sử dụng để gửi và nhận email. Nó có thể được cấu hình để chỉ được dùng để gửi email bằng ứng dụng local . Điều này hữu ích trong các tình huống khi bạn cần thường xuyên gửi thông báo qua email từ các ứng dụng của bạn hoặc có nhiều lưu lượng gửi đi mà nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba sẽ không cho phép. Nó cũng là một giải pháp thay thế nhẹ hơn để chạy một server SMTP toàn diện, trong khi vẫn giữ được chức năng cần thiết.
2020-07-23

Cách cài đặt Discourse trên Ubuntu 18.04
Discourse là một nền tảng thảo luận open-souce . Bạn có thể sử dụng Discourse như một danh sách gửi thư, một diễn đàn thảo luận hoặc một phòng trò chuyện dài. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Discourse trong một môi trường cô lập bằng Docker , một ứng dụng chứa.
2020-07-14

Cách cài đặt Discourse trên Ubuntu 20.04
Discourse là một nền tảng thảo luận open-souce . Bạn có thể sử dụng Discourse như một danh sách gửi thư, một diễn đàn thảo luận hoặc một phòng trò chuyện dài. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Discourse trong một môi trường cô lập bằng Docker , một ứng dụng chứa.
2020-07-14

Cách thiết lập máy tính từ xa với X2Go trên Ubuntu 20.04
Thông thường, các server dựa trên Linux không được cài đặt sẵn giao diện user đồ họa (GUI). Khi nào bạn muốn chạy các ứng dụng GUI trên version của bạn , giải pháp điển hình là sử dụng Máy tính mạng ảo (VNC). Thật không may, các giải pháp của VNC có thể chậm chạp và không an toàn; nhiều cũng yêu cầu nhiều cấu hình thủ công. Ngược lại, X2Go cung cấp một “máy tính để bàn cloud ” hoạt động hoàn chỉnh với tất cả các ưu điểm của một hệ thống điện toán luôn trực tuyến, có thể truy cập từ xa và có thể mở rộng dễ dàng với mạng nhanh. Nó cũng đáp ứng nhanh hơn và an toàn hơn nhiều giải pháp VNC.
2020-07-14

Cách tập trung log với Journald trên Ubuntu 20.04
Nhật ký hệ thống là một thành phần cực kỳ quan trọng trong việc quản lý hệ thống Linux. Chúng cung cấp một cái nhìn sâu sắc vô giá về cách các hệ thống đang hoạt động và cũng như cách chúng đang được sử dụng vì ngoài lỗi, chúng còn ghi lại thông tin hoạt động như các sự kiện bảo mật. Cấu hình tiêu chuẩn cho hệ thống Linux là lưu trữ local log của chúng trên cùng một hệ thống nơi chúng xuất hiện. Điều này hoạt động đối với các hệ thống độc lập nhưng nhanh chóng trở thành vấn đề khi số lượng hệ thống tăng lên. Giải pháp để quản lý tất cả các log này là tạo một server ghi log tập trung, nơi mỗi server Linux gửi log của nó, trong thời gian thực, đến một server quản lý log chuyên dụng.
2020-07-10

Cách cài đặt và cấu hình Drone trên Ubuntu 20.04
Drone là một nền tảng CI / CD root chứa open-souce được viết bằng Go . Nó hoạt động với các file cấu hình được viết bằng YAML, JSON, JSONNet hoặc Starlark , xác định nhiều đường ống xây dựng bao gồm một số bước.
2020-07-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 Show 26 - 50 of 919