Cách tạo trang đích có kiểu dáng với CSS Tailwind
Các nhà phát triển sử dụng Cascading Style Sheets (CSS) để tạo kiểu cho các trang web. Nhưng thông thường, khi xây dựng các trang web hoặc ứng dụng lớn, việc viết các luật này từ đầu trở nên tẻ nhạt. Đây là lý do tại sao có nhiều CSS framework giúp viết CSS dễ dàng, chẳng hạn như Bootstrap , Foundation , Bulma , Pure , Materialize , v.v.
2020-06-23

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 8
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-06-04

Cách sử dụng .map () để lặp lại thông qua các mục mảng trong JavaScript
Từ phương thức forloop cổ điển đến phương thức forEach() , nhiều kỹ thuật và phương pháp khác nhau được sử dụng để lặp qua các tập dữ liệu trong JavaScript. Một trong những phương thức phổ biến nhất là phương thức .map() . .map() tạo một mảng từ việc gọi một hàm cụ thể trên từng mục trong mảng mẹ. .map() là một phương thức không thay đổi tạo ra một mảng mới trái ngược với các phương thức thay đổi, chỉ áp dụng các thay đổi đối với mảng đang gọi.
2020-05-19

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LEMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-14

Cách tạo chế độ xem để phát triển web Django
Nếu bạn đã theo dõi loạt bài Phát triển Django của ta , bạn đã tạo thành công ứng dụng Django cho phép user có quyền administrator thêm comment bài đăng thông qua console giao diện admin-user của Django. Bạn cũng đã cài đặt tính ổn định của dữ liệu bằng cách tận dụng các mô hình giải pháp ánh xạ quan hệ đối tượng của MySQL và Django.
2020-05-14

Cách tạo chế độ xem để phát triển web Django
Nếu bạn đã theo dõi loạt bài Phát triển Django của ta , bạn đã tạo thành công ứng dụng Django cho phép user có quyền administrator thêm comment bài đăng thông qua console giao diện admin-user của Django. Bạn cũng đã cài đặt tính ổn định của dữ liệu bằng cách tận dụng các mô hình giải pháp ánh xạ quan hệ đối tượng của MySQL và Django.
2020-05-14

Cách cấu hình Apache HTTP với MPM Event và PHP-FPM trên Ubuntu 18.04
Web server Apache HTTP đã phát triển qua nhiều năm để hoạt động trong các môi trường khác nhau và giải quyết các nhu cầu khác nhau. Một vấn đề quan trọng mà Apache HTTP phải giải quyết, giống như bất kỳ web server nào, là cách xử lý các quy trình khác nhau để phục vụ một yêu cầu giao thức http. Điều này liên quan đến việc mở một socket , xử lý yêu cầu, giữ kết nối mở trong một khoảng thời gian nhất định, xử lý các sự kiện mới xảy ra thông qua kết nối đó và trả lại nội dung được tạo bởi một chương trình được tạo bằng một ngôn ngữ cụ thể (chẳng hạn như PHP, Perl hoặc Python) . Các việc này được thực hiện và kiểm soát bởi Mô-đun đa xử lý (MPM).
2020-05-13

Hiểu về cấu trúc hủy, tham số khôi phục và cú pháp trải rộng trong JavaScript
Nhiều tính năng mới để làm việc với mảngđối tượng đã được cung cấp cho ngôn ngữ JavaScript kể từ Phiên bản 2015 của đặc tả ECMAScript. Một vài trong số những điều đáng chú ý mà bạn sẽ tìm hiểu trong bài viết này là cấu trúc hủy , tham số nghỉ và cú pháp lây lan . Các tính năng này cung cấp nhiều cách truy cập trực tiếp hơn vào các thành viên của một mảng hoặc một đối tượng và có thể làm cho việc làm việc với các cấu trúc dữ liệu này nhanh hơn và ngắn gọn hơn.
2020-05-12

Cách cài đặt web server Apache trên CentOS 8 [Quickstart]
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2020-05-08

Cách gỡ lỗi JavaScript với Google Chrome DevTools và Visual Studio Code
Học cách gỡ lỗi là một kỹ năng cần thiết cho các nhà phát triển, vì nó cho phép họ sửa lỗi một cách hiệu quả trong quá trình phát triển. Biết cách sử dụng các công cụ gỡ lỗi có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng khi làm việc với JavaScript bên ngoài môi trường nhà phát triển tích hợp (IDE).
2020-05-08

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LAMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-07

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu MySQL BLOB để lưu trữ image bằng PHP trên Ubuntu 18.04
BLOB là kiểu dữ liệu MySQL có thể lưu trữ dữ liệu binary như hình ảnh, file đa phương tiện và file PDF.
2020-05-05

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Đây là viết tắt của hệ điều hành L inux, với một web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ySQL và xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt web server Apache trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ, bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2020-04-28

Cách cài đặt web server Apache trên Ubuntu 20.04
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2020-04-27

Cách cài đặt web server Apache trên CentOS 8
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2020-04-24

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 7
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 7
Phần mềm LEMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server E Nginx (thay thế thành phần Apache của LAMP ). Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database dựa trên M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LEMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LEMP với MariaDB làm hệ thống quản lý database .
2020-04-16

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LAMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, nhưng hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LAMP với MariaDB làm hệ quản trị database .
2020-04-16

Cách tạo ứng dụng web bằng Flask trong Python 3
Flask là một khung công tác web Python nhỏ và nhẹ, cung cấp các công cụ và tính năng hữu ích giúp tạo các ứng dụng web bằng Python dễ dàng hơn. Nó cung cấp cho các nhà phát triển sự linh hoạt và là một khuôn khổ dễ tiếp cận hơn cho các nhà phát triển mới vì bạn có thể xây dựng một ứng dụng web một cách nhanh chóng chỉ bằng một file Python duy nhất. Flask cũng có thể mở rộng và không bắt buộc cấu trúc folder cụ thể hoặc yêu cầu mã soạn sẵn phức tạp trước khi bắt đầu.
2020-04-16

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 Show 151 - 175 of 507