Cách tạo web server trong Node.js bằng module HTTP
Khi bạn xem một trang web trong trình duyệt của bạn , bạn đang thực hiện một yêu cầu tới một máy tính khác trên internet, máy tính này sau đó sẽ cung cấp cho bạn trang web đó dưới dạng phản hồi. Máy tính bạn đang nói chuyện qua internet là một web server . Web server nhận yêu cầu HTTP từ client , như trình duyệt của bạn và cung cấp phản hồi HTTP, như trang HTML hoặc JSON từ API.
2020-04-10

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Debian 10
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-10

Cách triển khai các phương thức mảng JavaScript từ Scratch
JavaScript bao gồm một số hàm để làm việc với các mảng vượt ra ngoài vòng lặp for . Bạn có thể đã sử dụng các chức năng này trong các dự án của riêng mình và tự hỏi chúng hoạt động như thế nào và tại sao bạn lại sử dụng chúng thay thế nhau.
2020-04-09

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-04-07

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Ubuntu 18.04
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-02

Hiểu các tham số mặc định trong JavaScript
Trong ECMAScript 2015 , các tham số hàm mặc định đã được đưa vào ngôn ngữ JavaScript . Những điều này cho phép các nhà phát triển khởi tạo một hàm với các giá trị mặc định nếu các đối số không được cung cấp cho lệnh gọi hàm. Khởi tạo các tham số hàm theo cách này sẽ giúp các hàm của bạn dễ đọc hơn và ít bị lỗi hơn, đồng thời sẽ cung cấp hành vi mặc định cho các hàm của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh các lỗi bắt nguồn từ việc truyền các đối số undefined và hủy cấu trúc các đối tượng không tồn tại.
2020-03-31

Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux, với web server ( E ) Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-03-30

Cách sử dụng extension PDO PHP để thực hiện giao dịch MySQL bằng PHP trên Ubuntu 18.04
Một giao dịch MySQL là một group các lệnh SQL liên quan đến logic được thực thi trong database như một đơn vị duy nhất. Các giao dịch được sử dụng để thực thi tuân theo ACID (Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cách ly và độ bền) trong một ứng dụng. Đây là một bộ tiêu chuẩn chi phối độ tin cậy của các hoạt động xử lý trong database .
2020-03-25

Hiểu về Trình tạo trong JavaScript
Trong ECMAScript 2015 , trình tạo đã được giới thiệu với ngôn ngữ JavaScript. Trình tạo là một quá trình có thể bị tạm dừng và tiếp tục và có thể mang lại nhiều giá trị. Một trình tạo trong JavaScript bao gồm một hàm trình tạo , hàm này trả về một đối tượng Generator thể lặp lại.
2020-02-28

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux với web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-02-24

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 Show 176 - 200 of 507